വീട് വലുതാവുന്നു

60

By ഡോ . കെ . ശ്രീകുമാർ ചിത്രീകരണം : സചീന്ദ്രൻ കാറ്

Content: അമ്മുക്കുട്ടി വരച്ചത് ഒരു കൊച്ചുവീടാണ് . എന്നാലത് വലുതായി വലുതായി വന്നു . ആ വലിയ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് താമസക്കാരുണ്ടായി . അവരൊരുമിച്ച് പാടി . “ അമ്മുക്കുട്ടിയൊരു നല്ല മോള് നമ്മുടെ വീടൊരു നല്ല വീട്

പ്രീ – പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ ഒരു സചിത്ര പുസ്തകം.

Age group: 3 to 5 years

Pages: 22

Paperback

Delivery charges as applicable.

Availability: 4 in stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വീട് വലുതാവുന്നു”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights