പൂച്ചക്കുറിഞ്ഞ്യാര്

60

By ഡോ.കെ.ശ്രീകുമാർ ചിത്രീകരണം : വെങ്കി

Content: മീൻകാരന് ജീവനായിരുന്നു ആ പൂച്ചക്കുറിഞ്ഞ്യാരെ . എന്നും അയാളവൾക്ക് മീൻ കൊടുക്കും . അവൾ “ മ്യാവൂ ‘ എന്നു കരഞ്ഞ് മീൻകാരനെ തൊട്ടുരുമും . അങ്ങനെയുള്ള പൂച്ചക്കുറിഞ്ഞ്യാരെ ഒരു നാൾ കാണാതായാലോ ? എത്ര വലുതായിരിക്കും മീൻകാരന്റെ സങ്കടം

പ്രീ – പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ ഒരു സചിത്ര പുസ്തകം.

Age group: 3 to 5 years

Pages: 22

Paperback

Delivery charges as applicable.

 

Availability: 5 in stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പൂച്ചക്കുറിഞ്ഞ്യാര്”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights